Chào người bạn mới...

Tôi tin chắc bạn cũng như tôi, những người yêu nhiếp ảnh. Tôi mong những Presets này sẽ hữu ích nhiều cho bạn. Nếu yêu thích, hãy tặng Fanpage mới của tôi 1 like thay cho lời cảm ơn. Rất vui vì được gặp bạn, người bạn mới của tôi...

Chào người bạn mới...

Tôi tin chắc bạn cũng như tôi, những người yêu nhiếp ảnh. Tôi mong những Presets này sẽ hữu ích nhiều cho bạn. Nếu yêu thích, hãy tặng Fanpage mới của tôi 1 like thay cho lời cảm ơn. Rất vui vì được gặp bạn, người bạn mới của tôi...

5 Premium Caramel Style Presets for Lightroom
These presets are PERFECT for Instagram Influencers, travel bloggers, portraits, wedding & creatives looking to take their photos to the next level in just one click.

THIS COLLECTION INCLUDED
5 Desktop & Mobile Presets (DNG - XMP)
5 Lightroom Version (Lrtemplate)
5 Presets for Lightroom Mobile (DNG)
5 LUT Video (Cube)
Back to Top