NGÀY CƯỚI  ( lễ + tiệc )         10.000.000

- Nhiếp ảnh gia: 2 người
- Hình thức chụp: phóng sự + truyền thống
- Sản phẩm: file mềm đã chỉnh sửa chất lượng cao
- Giao 350 - 450 file tuỳ thuộc vào quy mô và yêu cầu của CDCR
NGÀY ĐÍNH HÔN               6.000.000

- Nhiếp ảnh gia: 1 người
- Hình thức chụp: phóng sự
- Sản phẩm: file mềm đã chỉnh sửa chất lượng cao
- Giao 150 - 250 file tuỳ thuộc vào quy mô và yêu cầu của CDCR
CHI PHÍ IN ẤN (NẾU CÓ)
- Thiết kế + in Album Photobook tạp chí 30x30 30 trang : 3.000.000
- In Album trên 30 trang + thêm 100.000 / 1 trang
- In ảnh 13x18cm = 6.000 / 1 ảnh​​​​​​​
Back to Top