7.000.000
CHỤP TẠI PHIM TRƯỜNG SOHO + 1 ĐIỂM NGOẠI CẢNH

- Album chuẩn Photobook cao cấp size 25x35 cm, 30 trang
- 01 ảnh ép gỗ lớn size 60x90 cm
- Tặng 10 ảnh để bàn ký tên & file HD slide show ảnh trình chiếu nhà hàng
- Tặng 1 túi da cao cấp đựng Album

- Tùy ý lựa chọn 2 trang phục cưới và 2 veston bất kỳ cho ngày chụp ảnh
- Chụp thêm 1 trang phục thường do bạn tự chuẩn bị
- Hoa cầm tay và các phụ kiện đi kèm
- Thay đổi các kiểu Makeup và làm tóc phù hợp với từng trang phục

Lưu ý: 
- Quý khách có thể chọn 1 địa điểm ngoại cảnh để chụp 1 trang phục tùy ý 
- Không bao gồm chi phí xe di chuyển & phí vào địa điểm chụp ngoại cảnh

------------------------------------------------------------
300
SHOOTING IN SOHO STUDIO + 1 OUTDOOR LOCATION

- Album Photobook 25x35cm (30 page)
- 1 Canvas Picture 60x90cm
- 10 Pictures of reception desk & Slideshows Full HD
- 1 Leather bag for album
- Edit 30-40 of the photos (Color Grading & Retouch)
- Deliver 90 original JPG files
- Wedding Dress 2 / Vest 2
- Capture more pictures for your 1 casual outfits
- Flower & Accessories
- Makeup & hairs on the shooting days

Note:  
- You can choose an outdoor location to take photos
- Excluding transportation costs & fees for outdoor shooting locations
Back to Top